משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
עובד/ת תחזוקה (JB-186) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה פנימי 08/09/2019
מרכז/ת מזכירות תלמידים (JB-188) ביה"ס למקצועות הבריאות/הפקולטה לרפואה פנימי 08/09/2019
מזכיר/ת מינהל-ביה"ס למקצועות הבריאות (JB-189) בית הספר למקצועות הבריאות פנימי 08/09/2019
אחראי/ת תקבולים וגביית שכר לימוד (JB-153) היחידה לסטודנטים מחו"ל חיצוני 08/09/2019
טכנאי/ת תקשורת בכיר/ה (JB-171) אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע חיצוני 05/09/2019
עוזר/ת מנהל יחידת הספקה ואחראי/ת מערכת לוגיסטית ERP אגף הכספים כלכלה ותקציבים חיצוני 05/09/2019
מזכיר/ת החוג ללימודי הערבית והאסלאם (JB-185) ביה"ס למדעי התרבות/ הפקולטה למדעי הרוח פנימי 04/09/2019
רכז/ת משק ותקציבים (JB-184) ביה"ס למדעי המתמטיקה/ הפקולטה למדעים מדויקים פנימי 04/09/2019
רכז/ת שיווק (JB-181) האגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק פנימי 02/09/2019
מזכיר/ת תלמידים (JB-180) בית הספר לאדריכלות/הפקולטה לאמנויות פנימי 02/09/2019
עובד/ת תחזוקה (JB-178) הפקולטה למדעים מדויקים חיצוני 02/09/2019
אחראי/ת מעבדת שירות - המכון לחקר הדגנים (JB-177) המכון לחקר הדגנים/הפקולטה למדעי החיים חיצוני 02/09/2019
מזכיר/ת תלמידים (JB-182) הפקולטה לאמנויות פנימי 02/09/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה סגל אקדמי בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2019
משרה סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2019
Position at the School of Social and Policy Studies בית הספר ללימודי חברה ומדיניות חיצוני 02/10/2019
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשפ"א בית הספר לרפואה חיצוני 30/09/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive