משרות פנויות

שימו לב: משרות פנימיות מיועדות לעובדי אוניברסיטת ת"א בלבד, פנימיים-תקניים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, גברים ונשים כאחד.

התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
רכז/ת רישום וקבלת מועמדים (JB-192) אגף רישום ומנהל תלמידים חיצוני 30/10/2019
אחראי/ת חוליית כוח אדם ו ERP- HR -מדורי (JB-201) אגף משאבי אנוש פנימי 27/10/2019
מזכיר/ת תיאטרון האוניברסיטה (JB-187) החוג לאמנות התיאטרון פנימי 27/10/2019
התפקיד היחידה פרסום פנימי/חיצוני מועד אחרון להגשת מועמדות
משרה סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל למורים בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2019
משרה סגל אקדמי בית הספר למדעי המחשב חיצוני 01/11/2019
אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive