זכאות למימון שכר לימוד

  • שכ"ל מאונ' ת"א
  • מוסדות אחרים
  • מימון ע"י מוסדות חיצוניים
  • טופס T-1098
תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד באוניברסיטת תל-אביב

תלמידים הנמנים עם הסגל האקדמי או המנהלי הקבוע של אוניברסיטת תל-אביב וכן קרובי משפחתם (בני זוג וילדים) זכאים לפטור משכר לימוד בכפוף להוראות נוהל פטור משכר לימוד והוראות תקנוני ההעסקה הרלוונטיים.

 

לשם הסדרת הזכאות לפטור מתשלום שכר לימוד בגין לימודים באוניברסיטה יפעל העובד כדלקמן:

 

1.  חבר הסגל המנהלי - המבקש פטור בגין לימודיו שלו - ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד, יגישו לחתימת הממונה עליו וישלחו ליחידה לשכר לימוד שבאגף רישום ומינהל תלמידים .

 

2.  חבר הסגל האקדמי (שאינו נמנה על חברי הסגל המפורטים בסעיפים 6 ו-7 דלהלן) - המבקש פטור בגין לימודיו שלו - ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד וישלחו ליחידה לשכר לימוד שבאגף רישום ומינהל תלמידים.

 

3.  כל עובד - המבקש פטור בגין לימודים של קרובי משפחתו - ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד וישלחו ליחידה לשכר לימוד שבאגף רישום ומינהל תלמידים.

 

4.  במקרים המנויים בסעיפים 3-1 דלעיל, יגישו העובדים את טופס הבקשה במועדים כדלקמן:

 

א.  תלמידים חדשים - יגישו את הטופס עם קבלת הודעת הקבלה לאוניברסיטה.

ב.  תלמידים ממשיכים - יגישו את הטופס במהלך חודש יולי שלפני תחילת שנת הלימודים.

ג.   תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקה - יגישו את הטופס מיד לאחר הגשת בקשתם לחידוש הלימודים.

 

הפטור חל על תלמידים הלומדים: תואר ראשון, תואר שני, לימודי צבירה - תואר 07.

 

תואר שלישי, תעודת הוראה, מועמד לתלמיד מחקר - תואר 60, לימודי השלמה לקראת תואר שני - תואר 03, תלמידים מחוננים שמתקבלים ללימודים במעמד מיוחד בטרם השלימו תעודת בגרות - תואר 01 מעמד 25 .

 

הפטור חל גם על עובדי האוניברסיטה (אינו חל על בני משפחה) הרשומים לקורסים בודדים במעמד מיוחד - תואר 01, 02.

 

הפטור אינו חל על לימודי תעודה ותכניות מיוחדות שאינן מפורטות לעיל.

 

5.  עובד שפרש לפנסיה וילדי שארים - המבקשים פטור משכר לימוד - יפנו למדור רישום ובקרת כח אדם באגף משאבי אנוש לשם ברור זכאות ונוהל מימוש הפטור.

 

6.  מורים ומדריכים במקצועות הקליניים - החזר תשלום שכר הלימוד בגין לימודים שלהם או של קרובי משפחתם ייעשה באמצעות הפקולטה לרפואה.

 

7. עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומלגאים יחתמו על הצהרת סגל בפקולטה לפני הרישום לקורסים וישלחו את הצהרת הסגל החתומה למייל im@tau.ac.il. הזכאות לפטור משכר לימוד נקבעת בהתאם לנוהל פטור משכר לימוד.

 

תלמידים שנהנו מפטור משכר לימוד בשנה החולפת, או תלמידים שאותרו ע"י המערכת הממוכנת, קבלו את דף התשלומים, כשגובה התשלום הראשון נקבע יחסית לגובה הפטור משכר לימוד. תלמידים כנ"ל, שלא ימציאו את טופס הבקשה כמובהר לעיל, התשלומים הבאים שיקבלו יכללו את מלוא שכר הלימוד.

 

באשר לתוכניות חוץ תקציביות (תכנית למנהלים) - יש לפנות לאגף משאבי אנוש לבדיקת הזכאות לפטור.

 

מובא בזאת לידיעת עובדי האוניברסיטה, שעפ"י הוראות מס הכנסה, הינם חייבים במס בגין הפטור משכר לימוד. חיוב המס יתבצע ממשכורתו של העובד במהלך השנה האקדמית, במספר תשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>