פניות למבקר האוניברסיטה

מי רשאי לפנות?

סטודנטים, עובדים, מועמדים ללימודים באוניברסיטה, וכן כל מי שחושב שנפגע על ידי האוניברסיטה.

 

ככלל, מבקרת האוניברסיטה מבררת תלונות שנושאיהן הוא מעשה או מחדל הפוגע במישרין במתלונן או מונע ממנו זכות כלשהי.  ניתן להגיש תלונה גם בשמו של אדם אחר, בתנאי שהמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם לעשות זאת,  באופן המניח את דעתה של המבקרת.

 

מתי לפנות?

רצוי כי המתלונן יפנה למבקרת לאחר שמיצה את כל הליכי הבירור במסגרת יחידות האוניברסיטה.

 

באילו נושאים מטפלת המבקרת?

המבקרת מטפלת בכל הנושאים המנהליים, הקשורים בתפקודה של האוניברסיטה. לפיכך תלונות הנוגעות לעניינים אקדמיים גרידא יש להפנות לדקאן הפקולטה הרלבנטית או לרקטור האוניברסיטה.

 

תלונות הנוגעות לקבלה ללימודים ניתן להפנות גם לנציב קבילות סטודנטים. תלונות הנוגעות להטרדה מינית יש להפנות לנציבת קבילות לענייני הטרדה מינית.

 

יש להדגיש כי תלונה שהוגשה לאחר שעברה יותר משנה מיום המעשה שעליו היא נסבה או מהיום שהמעשה נודע למתלונן, תיבדק רק אם תהיה סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורה, והכל לפי שיקול דעת המבקרת.       

 

מבקרת האוניברסיטה בוחנת תלונות המופנות אליה בהתאם להוראות החוק ונוהלי האוניברסיטה, ובתוך כך מוודאת שהחלטות גופי האוניברסיטה התקבלו בסמכות, בהתאם לסדרי מינהל תקין, ושאין בהן משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.איך לפנות?

  • הפנייה למבקרת תעשה בכתב, באמצעות משלוח בטופס המקוון, במייל, בדואר או מסירת המכתב ישירות ללשכת המבקר (ראה: פניות ללשכת המבקר).
  • יש לציין את כל פרטי התלונה ולצרף מסמכים רלבנטיים, באם ישנם.
  • ככלל, בדיקת תלונות אנונימיות מסורה לשיקול דעתה של המבקרת.

 

כיצד נבדקת התלונה?

  • לאחר קבלת מכתב התלונה בלשכת המבקרת, מועברת הודעה קבלה למתלונן, הכוללת הסבר קצר על תהליך הבדיקה.
  • בבדיקת התלונה מתבססת המבקרת על נוהלי האוניברסיטה והוראותיה, על תיעוד הנמצא ביחידות האוניברסיטה ועל מידע הנמסר לה בשיחות עם בעלי תפקידים באוניברסיטה, אשר התלונה נוגעת אליהם.
  • בסיום הבדיקה מחליטה המבקרת האם התלונה מוצדקת, מוצדקת בחלקה, או אינה מוצדקת.
  • בהתאם לכך ממליצה המבקרת לגורמים האוניברסיטאיים, הקשורים בכך, על דרכים לפתרון הבעיה אותה העלה המתלונן.

 

קבלת מענה

משך בדיקת התלונה תלוי בתוכנית העבודה של המבקרת, ובמועדי קבלת התשובות מהגופים האוניברסיטאיים הנוגעים בדבר. אנא היעזרו בסבלנות.

 

אם מתעוררות שאלות נוספות, במהלך בירור התלונה, ניתן ליצור קשר טלפוני עם לשכת המבקרת.

 

בסיום בדיקת תלונה אישית תשלח הודעה, בכתב, לכתובת המייל של המתלונן, בציון תוצאות הבדיקה והמלצות המבקרת בגינה, אם ישנן.

 

המלצות מבקרת האוניברסיטה ותוצאות בדיקת תלונות בגין נושאים כלליים, שאינם קשורים במישרין למתלונן, יועברו לידי הגופים המתאימים באוניברסיטה בלבד.

 

דיווח בגין התלונה וסדרי הטיפול בה נכלל בפרק התלונות בדוח השנתי של המבקרת, המוגש לוועדת הביקורת.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>