מכתב מסגן רקטור האוניברסיטה לקראת פתיחת סמסטר ב'

כל העדכונים במתווה הלימודים ובמתווה ההתאמות לתלמידות ולתלמידים במהלך הסמסטר

23 מאי 2024

פתיחת הסמסטר מוצאת אותנו נתונים עדיין בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", אליה יצאה ישראל בעקבות טבח ה-7 באוקטובר 2023. סמסטר ב' של שנה"ל תשפ"ד ייפתח ביום ראשון, 26 במאי 2024, יימשך 11 שבועות ויסתיים ב-12 באוגוסט 2024.

 

מאז תחילת המלחמה גויסו רבים מתלמידינו לשירות מילואים ממושך, וחלקם.ן עתיד לשוב ולהתגייס למילואים בשבועות ובחודשים הקרובים. תלמידים.ות רבים,הם או בני משפחתם.ן, נפגעו במהלך המלחמה, ובנוסף רבים מתלמידינו באזורי העימות בדרום ובצפון עדיין לא שבו לביתם.ן. אנו מבקשים לשוב ולהביע מחויבותנו לעשות כל מאמץ כדי לסייע לכל תלמידינו בלימודיהם.ן במהלך הסמסטר.

 

לקראת פתיחתו של הסמסטר אני מבקש לעדכן אתכם.ן במתווה הלימודים ובמתווה ההתאמות לתלמידות ולתלמידים במהלך הסמסטר:

הערות כלליות לגבי הלימודים בסמסטר ב'

 • היחידות ימשיכו בהגשת מערכי התמיכה והחונכות בהתאם למאפייני תוכניות הלימודים השונות בקמפוס ובהתאם לצרכים ולאתגרים שהן מציבות בפני התלמידים.ות.
 • אין דרישה לנוכחות פיזית בשיעורים, למעט קורסים ייחודיים שבהם הנוכחות הפיזית היא חלק מתהליך הלמידה, דוגמת שיעורי התנסות או קבוצות דיון, ושבעבורם יציעו היחידות האקדמיות פתרונות מותאמים אישית על פי האפשרות והצורך.
 • כלל חומרי הקורסים, לרבות הקלטות השיעורים, יונגשו לתלמידים.ות, למעט מקרים שבהם לא ניתן ללמוד מהקלטות, למשל מעבדות ושיעורים מעשיים, בהם יוצעו פתרונות חלופיים. ככל שיתאפשר, הקורסים יונגשו גם במהלך השיעורים עצמם בשידור חי לנוחות התלמידיםות.
 • הגשת עבודות סמינריוניות - כתוצאה משינוי לוח השנה עודכנו מועדי ההגשה כלהלן:
  • סמסטר א' - יום א', ט"ו בתמוז תשפ"ד, 21 ביולי 2024
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים - יום א', כ"ג בחשוון תשפ"ה, 24 בנובמבר 2024
  • סמסטר קיץ - יום א', י"ד בכסלו תשפ"ה, 15 בדצמבר 2024

במידת הצורך נשוב ונבחן מתן ארכה.

 • עדכונים בלוח השנה:
  • 27.5.24 - הפסקת לימודים של שעה מ- 12:00 עד 13:00 לטובת פעילות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות לרגל פתיחת סמסטר ב'.
  • 20.6.24 - יום הסטודנט. הלימודים יופסקו ב- 14:00 (תאריך יום הסטודנט הוקדם בשבוע).

 

התאמות בלימודים ובבחינות בסמסטר ב'
כידוע, בסמסטר א' קבעה האוניברסיטה 3 קבוצות המזכות בשורה של התאמות והקלות בהתאם למשך שירות המילואים (1 , 2 , 28 ) ובהתאם לסוג התואר (תואר ראשון, תואר שני וחוג לאחר תואר).

 

זכאות להתאמות בסמסטר ב' כמפורט להלן:

פטורים והמרה לציונים בינאריים:

 • תלמידים.ות שהשתייכו לקבוצות 1 ו- 2 בסמסטר א' ולא ניצלו את מלוא מכסת הפטורים וההמרה לציון בינארי יוכלו לממש זאת גם בסמסטר ב' (פטורים ניתן לממש גם במהלך התואר).
 • תלמידים.ות שלא שויכו לקבוצה 1 בסמסטר א' - שירות מילואים של 14 ימים לפחות בסמסטר ב' (26.5.24 - 12.8.24), יזכה אותם.ן בהיקף המרבי לפטורים ולציונים הבינאריים, כפי שניתן לקבוצה 1 בסמסטר א' ובהתאם לסוג התואר (תואר ראשון, תואר שני וחוג לאחר תואר).
 • לדוגמה, תלמידת תואר ראשון שבסמסטר א' השתייכה לקבוצה 2 והייתה זכאית ל-3 נ"ז פטור ול-6 ש"ס בינארי, אך שירתה 14 יום מילואים בסמסטר ב' תהיה זכאית ל-3 ש"ס פטור נוספים ולעוד 4 ש"ס בינארי (כפי שניתן לקבוצה 1); תלמיד חדש, או כזה שלא היה באף אחת מן הקבוצות בסמסטר א', אך שירת 14 ימי מילואים או יותר בסמסטר ב', יהיה זכאי ל-6 ש"ס פטור ו-10 ש"ס ציונים בינאריים (כפי שניתן לקבוצה 1).

 

היות שכבר בסמסטר א' בחרנו לתת את מרב הפטורים והציונים הבינאריים אשר ניתן לאפשר מבלי להביא לפגיעה משמעותית באיכות התואר, תלמידים.ות שכבר שויכו לקבוצה 1 בסמסטר א', לא יהיו זכאים לנקודות פטור/בינארי נוספות מעבר למכסה שנקבעה במתווה.

 

התאמות אחרות:

 • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בסמסטר ב' (26.5.24 - 12.8.24), יזכה בהתאמות נוספות (ללא קשר לקבוצה שהשתייכו אליה בסמסטר א'). התאמות אלו יינתנו גם לתלמידים.ות ששויכו לקבוצת 28 בסמסטר א'.
  • בתואר הראשון - 2 מועדי בחינה מתוך 3, והציון הגבוה מבין השניים קובע. מועד שלישי יינתן ככל הניתן סמוך לתקופת הבחינות בשל השינויים במבנה לוח שנה"ל.
  • התאמות בלימודים כגון גמישות במועדי הגשת מטלות, ציון מטלות הבית ישמשו מגן (למעט בקורסים שבהם למטלה מרכיב עיקרי בהערכת הקורס), ביטול רישום לקורס כל עוד לא נבחן בו ועוד.
  • בנוסף, תלמידים.ות המשויכים לקבוצה זו, זכאים.ות לפטור מתשלום בגין קורס חוזר אם יכשלו בו בסמסטר ב' תשפ"ד. הטבה זו תינתן גם לתלמידים.ות ששירתו במילואים בסמסטר א' ושויכו לקבוצה 1 .

 

שירות מילואים של 28 ימים במהלך סמסטר ב' (או שירות של 21 ימים כלוחמ.ת), יזכו בהתאמות הנ"ל, וכן בהתאמות נוספות כמפורט להלן:

 • עדיפות במתן אפשרות להערכה חלופית - לשיקול דעת הפקולטה ובהתאם לאופי הקורס.
 • תוספת זמן של 25% במבחני קורסי סמסטר ב'. ניתן לתת כפל התאמות אך לא יותר מ-50% .
 • פקולטה רשאית לקבוע התאמות נוספות לקבוצה זו.
 • תוספת ניקוד לבידינג ברישום לקורסים המתבצע לפני פתיחת שנה"ל תשפ"ה, בתוכניות שבהן מתקיים רישום בשיטת הבידינג . ההטבה תינתן גם לקבוצת ה-28 בסמסטר א'.

 

אוכלוסיות נוספות

תלמידים.ות שהם הורים לילדים עד גיל 13 ובני בנות הזוג שלהם.ן ישרתו במילואים לפחות 14 ימים בסמסטר ב' יהיו זכאים להתאמות על פי אותם הכללים שהוגדרו לתלמידים שמשרתים במילואים 14 ימים במהלך הסמסטר.

תלמידים ותלמידות ששויכו על ידי הדקאנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות בסמסטר א' לקבוצה 1 או 2, עקב נסיבות מיוחדות שאינן מילואים, יוכלו לפנות לדקאנט על מנת שההתאמות האחרות (כמפורט למעלה), יאושרו בסמסטר ב' במידה שהנסיבות תקפות גם היום. פרטים על אופן הפנייה יישלחו בנפרד.

תלמידים ותלמידות שיהיו בשירות סדיר וקבע בצה"ל ובכוחות הבטחון במהלך סמסטר ב' יהיו זכאים להתאמות כמו בקבוצה של משרתי.ות המילואים 14 יום.

 

תלמידים ותלמידות שישרתו במילואים בסמסטר ב' יוכלו לפנות לפקולטות בבקשה לחשב במצטבר את סך כל ימי המילואים בסמסטר א' ו-ב' על מנת שיכללו בסמסטר ב' בקבוצת ה- 14 יום ו/או ה-28 יום. הודעה על אופן היישום של המתווה תישלח בהמשך לאחר בניית מנגנון להפעלתו, ולכן מומלץ להמתין עם הפניות ליחידות עד שתתקבל הודעה בנושא.

 

לידיעה, דיווח על מספר ימי המילואים יתקבל מרשויות הצבא ויתעדכן אוטומטית.

לצפייה במתווה האוניברסיטאי >

 

מתווה מל"ג לתלמידי תואר ראשון
לצד הקלות האוניברסיטה המל"ג אישרה שורת התאמות למשרתי.ות מילואים ולתלמידים.ות שהם הורים לילדים עד גיל 13 , אשר בני.ות זוגם.ן נקראו לשירות מילואים. תלמידים.ות שעומדים בקריטריונים של מתווה המל"ג זכאים להתאמות מתווה זה על פי העקרונות שגובשו ופורסמו בלוח ההתאמות.

 

לצפייה בטבלת ההתאמות המשולבת >

 

למותר לציין כי אנו עוקבים, כמו כולכם.ן, אחר המתרחש ובהתאם לצורך נבחן דרכים נוספות כדי שייתנו מענה לצרכים העשויים להתעורר בעתיד. אני מבקש לאחל לכם.ן סמסטר מוצלח, לחבק בחום את חברי וחברות קהילת האוניברסיטה המגויסים לשירות מילואים ולהתפלל לשובם.ן של החטופות והחטופים לבתיהם.ן ולימים רגועים, שקטים וטובים יותר לכולנו.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>